Partneři konference

ardec.png, 6,2kB
stavebniserver.com, 4,9kB
vh.png, 7,6kB
portal.png, 10kB

admas.png, 10kB
PDF-icon.png

Program

PDF-icon.png

Sborník


Přihláška na konferenci

Vyhledání společnosti

Počet účastníků ze společnosti

Kontaktní údaje

Potvrzení

Ubytování

Přihlášení

Ubytovací kód přihlášeného účastníka konference (zasláno na email)

Výběr datumu

Výběr hotelu a typu pokoje

Výběr pokoje

Potvrzení ubytování

Místo konání:

Kulturní dům, Velké Bílovice
Registrace: 8:00 - 9:00 Zahájení: 9:00

Vložné zaplacené do 15. 8. 2022:

Plný účastnický poplatek 6.050,- Kč (základ 5.000,- Kč + 21 % DPH)
Státní správa, studenti a důchodci 4.840,- Kč (základ 4.000,- Kč + 21 % DPH)

Vložné zaplacené po 15. 8. 2022:

Plný účastnický poplatek 6.655,- Kč (základ 5.500,- Kč + 21 % DPH)
Státní správa, studenti a důchodci 5.445,- Kč (základ 4.500,- Kč + 21 % DPH)

Vložné zasílejte na č.ú. 197684687/0300. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Daňový doklad o zaplacení bude poslán poštou po úhradě účastnického poplatku. Poplatek zahrnuje náklady na organizaci konference, občerstvení a sborník.


Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hotelech a penzionech ve Velkých Bílovicích, Lednici a blízkém okolí. Ubytovat se lze až po vyplnění online závazné přihlášky na stránkách konference. Hotelové pokoje jsou již zarezervovány a je možné se ubytovat pouze přes web konference.

Kontaktní informace

ARDEC s.r.o., Údolní 58, 602 00 Brno
Tel./fax: 543 245 032
mobil: 602 805 760

Dotazy k ubytování zasílejte na:


http://www.ardec.cz, http://mestskevody.ardec.cz, http://www.czwa.cz/

Závazné pokyny pro autory příspěvků do sborníku

 • rozsah příspěvku (včetně grafů, obrázků, tabulek) : do 8 stran A4
 • rozsah posterového sdělení (včetně grafů, obrázků, tabulek) : do 6 stran A4
Počet stran vždy sudý!
 • Vpravo na stránce je ke stažení šablona MV_vzor.dotx jako příklad psaní příspěvku v závazné formě.

 • Sborník bude tištěn černobíle (nikoli barevně), prosím, uzpůsobte tomuto faktu zejména grafy, fotografie a obrázky.

 • Nečíslovat stránky

 • Abstrakt anglicky v rozsahu 5 - 7 řádků
 • 1. Úvod
  2. Použité metody (tam kde je vhodné, zejména u experimentálních prací, jinak další členění dle úvahy autora)
  3. Výsledky a jejich diskuse
  4. Závěry (přednostně ve formě jasně formulovaných, případně číslovaných odstavců)
  5. Seznam literatury

 • Na první straně se poznámkou pod čarou uvede plné jméno včetně titulů, pracoviště, adresy a e-mailu.

 • Názvy jednotlivých částí příspěvku se nečíslují

 • pro číslování obrázků, tabulek i rovnic používejte arabské číslovky; odkaz v textu zní: .... Obr.3 znázorňuje .... údaje jsou shrnuty v Tab.4 ... vztah je popsán rovnicí (2) - závorka je součástí odkazu na rovnici! Obrázky, grafy a tabulky se číslují samostatně od jedničky - obr.1, tab.1, obr.2 atd.

 • obrázky možno dodat v digitální formě přímo jako součást příspěvku, nebo jako originální fotografii, příp. tištěný obrázek. Obrázky se popisují pod obrázkem (viz. šablona)

 • tabulky se popisují nad tabulkou, mají být co nejpřehlednější a nejjednodušší, psané do sloupců (viz. šablona)

 • rovnice se píší pomoci programu Editor rovnic (Microsoft - Equation) a číslují se na pravé straně textu (viz. šablona)

 • grafy musí být přehledné i při černobílém tisku

 • citace literatury: V textu se literatura cituje odkazem na číslo literatury. V seznamu literatury jsou jednotlivé odkazy řazeny abecedně. Při více než 2 autorech se nepoužívá zkratka et al., ale vypisují se všichni autoři (viz. šablona)

Text Vašeho příspěvku budete nahrávat přes formulář níže, nejpozději do pátku 2. září 2022.
Word-icon.png, 5.8kB

MV_vzor.dotx

Pozor! Autor příspěvku musí být zaregistrován. Heslo je stejné jako ubytovací kód zaslaný na email při registraci.


Heslo (ubytovací kód):*
*