Partneři konference

ardec.png, 6,2kB stavebniserver.com, 4,9kB vh.png, 7,6kB portal.png, 10kB admas.png, 10kB

Program

Přihláška na konferenci

Vyhledání společnosti

Počet účastníků ze společnosti

Kontaktní údaje

Potvrzení

Ubytování

Přihlášení

Ubytovací kód přihlášeného účastníka konference (zasláno na email)

Výběr datumu

Výběr hotelu a typu pokoje

Výběr pokoje

Potvrzení ubytování

Místo konání:

Kulturní dům, Velké Bílovice
Registrace: 8:00 - 9:00 Zahájení: 9:00

Vložné zaplacené do 30. 6. 2024:

Plný účastnický poplatek 6.413,- Kč (základ 5.300,- Kč + 21 % DPH)
Státní správa, studenti a důchodci 5.203,- Kč (základ 4.300,- Kč + 21 % DPH)

Vložné zaplacené od 1. 7. 2024:

Plný účastnický poplatek 7.018,- Kč (základ 5.800,- Kč + 21 % DPH)
Státní správa, studenti a důchodci 5.808,- Kč (základ 4.800,- Kč + 21 % DPH)

Vložné zasílejte na č.ú. 197684687/0300. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Daňový doklad o zaplacení bude poslán poštou po úhradě účastnického poplatku. Poplatek zahrnuje náklady na organizaci konference, občerstvení a sborník.


Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hotelech a penzionech ve Velkých Bílovicích, Lednici a blízkém okolí. Ubytovat se lze až po vyplnění online závazné přihlášky na stránkách konference. Hotelové pokoje jsou již zarezervovány a je možné se ubytovat pouze přes web konference.

Kontaktní informace

ARDEC s.r.o., Údolní 58, 602 00 Brno
mobil: 602 805 760www.ardec.cz, www.mestskevody.cz

Závazné pokyny pro autory příspěvků do sborníku

 • rozsah příspěvku (včetně grafů, obrázků, tabulek) : do 8 stran A4
 • rozsah posterového sdělení (včetně grafů, obrázků, tabulek) : do 6 stran A4
Počet stran vždy sudý!
 • Vpravo na stránce je ke stažení šablona MV_vzor.dotx jako příklad psaní příspěvku v závazné formě.

 • Sborník bude tištěn černobíle (nikoli barevně), prosím, uzpůsobte tomuto faktu zejména grafy, fotografie a obrázky.

 • Nečíslovat stránky

 • Abstrakt anglicky v rozsahu 5 - 7 řádků
 • 1. Úvod
  2. Použité metody (tam kde je vhodné, zejména u experimentálních prací, jinak další členění dle úvahy autora)
  3. Výsledky a jejich diskuse
  4. Závěry (přednostně ve formě jasně formulovaných, případně číslovaných odstavců)
  5. Seznam literatury

 • Na první straně se poznámkou pod čarou uvede plné jméno včetně titulů, pracoviště, adresy a e-mailu.

 • Názvy jednotlivých částí příspěvku se nečíslují

 • pro číslování obrázků, tabulek i rovnic používejte arabské číslovky; odkaz v textu zní: .... Obr.3 znázorňuje .... údaje jsou shrnuty v Tab.4 ... vztah je popsán rovnicí (2) - závorka je součástí odkazu na rovnici! Obrázky, grafy a tabulky se číslují samostatně od jedničky - obr.1, tab.1, obr.2 atd.

 • obrázky možno dodat v digitální formě přímo jako součást příspěvku, nebo jako originální fotografii, příp. tištěný obrázek. Obrázky se popisují pod obrázkem (viz. šablona)

 • tabulky se popisují nad tabulkou, mají být co nejpřehlednější a nejjednodušší, psané do sloupců (viz. šablona)

 • rovnice se píší pomoci programu Editor rovnic (Microsoft - Equation) a číslují se na pravé straně textu (viz. šablona)

 • grafy musí být přehledné i při černobílém tisku

 • citace literatury: V textu se literatura cituje odkazem na číslo literatury. V seznamu literatury jsou jednotlivé odkazy řazeny abecedně. Při více než 2 autorech se nepoužívá zkratka et al., ale vypisují se všichni autoři (viz. šablona)

Text Vašeho příspěvku budete nahrávat přes formulář níže, nejpozději do pátku 1. září 2023.
Word-icon.png, 5.8kB

MV_vzor.dotx

Pozor! Autor příspěvku musí být zaregistrován. Heslo je stejné jako ubytovací kód zaslaný na email při registraci.


Heslo (ubytovací kód):*
*